All Sogeti books Collected

Machine Intelligence 4 AI first: Leren van de machine

Recente onderzoeken naar de impact van Artificial Intelligence (AI) zijn volstrekt duidelijk: organisaties die AI proactief inzetten, presenteren betere winstcijfers dan het gemiddelde in hun markt. Dat geldt overigens voor alle sectoren waarin ze actief zijn. Voortvarend met AI aan de slag gaan brengt organisaties uiteindelijk een winstgroei van bijna 40 procent in minder dan 20 jaar als we de onderzoeken mogen geloven. Niet verrassend is dat in diezelfde tijd AI uitgroeit tot de belangrijkste factor voor economische groei (toename van het bnp). Inmiddels komen steeds meer bedrijven in actie. Meer dan een derde van de organisaties past ‘AI at scale’ toe.
Grote spelers in de techindustrie zoals Google, Microsoft en Salesforce pleiten, gedreven door belangrijke doorbraken op dit terrein, voor een ‘AI first’-agenda. Microsoft heeft AI in zijn nieuwe missiestatement gezet en ‘mobile first’ er alvast uitgehaald.
We kennen de recente geschiedenis van het ‘digital first’- en daarna het ‘mobile first’-tijdperk. Hoe moeten we het aanbreken van het ‘AI first’-tijdperk in de voortgaande evolutie van het internet precies duiden? Er gloren kansen voor ‘AI first’ op vele terreinen. Net als bij de twee voorafgaande perioden is het opnieuw de vraag hoe AI uw markt transformeert en of u erin slaagt de daaruit voortvloeiende kansen te pakken.

Machine Intelligence 4 (Dutch / Free PDF)
Publication year
2017
Published by
Sogeti
Pages
44
Authors Sander Duivestein, Menno van Doorn, Thijs Pepping
Available languages:
Available formats:
  • Free PDF
Machine Intelligence 4 (Dutch / Free PDF)
One moment please ...